Bezoekadres: Foksdiep 2 8321 MK Urk.
Openingstijden: elke 2e woensdag en 4e dinsdag v.d. maand
van 11.00 - 14.00 uur
Post: Walcheren 87, 3524 ZR Utrecht
Telefoon: 06 57395653 (wordt regelmatig afgeluisterd)
shvb@verpleegkundigerfgoed.nl

0099-ds-3-Insigne-Ned.Bond-voor-ziekenverpl.-ADe Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging werd in 1892 opgericht.
Deze bond verzorgde tot 1921 de opleiding tot pleegzuster.
De titel 'pleegzuster' werd na 1921 'verpleegster/verpleger', en na 1967 'verpleegkundige'. Bij het diploma hoorde dit insigne.