Aanwinsten

Regelmatig ontvangt de SHVB nieuwe objecten waarmee de collectie wordt verrijkt. In 2023 schonk dhr. R. Braat, lid van de NVMG, een prachtig historisch apparaat voor wisseltransfusies, hier afgebeeld.

Daarnaast ontving SHVB de diploma’s in psychiatrische verpleegkunde van mevr. (Adriaantje) Seldenrijk (25 april 1886 Р24 mei 1974), de moeder van de latere hoogleraar psychiatrie prof. dr. P.C. Kuiper, via diens biograaf dr. Koen Hilberdink.

Dhr. (Joop) M. van den Burg (gepensioneerd ICverpleegkundige) schonk zijn doctoraalscriptie sociologie Omzien naar Elkaar, overeenkomsten en verschillen in perspectief, beleving en toepassing van zorg door
zorgverleners en managers in een Universitair Medisch Centrum (2006).