Houten couveuse met gordijnen

Reg no 1836 Houten couveuse met gordijnen; deze beschermden de vroeggeboren baby tegen overmatige prikkels; het ging niet zozeer om de privacy . De couveuse werd verwarmd door koperen kruiken en is aan SHVB geschonken door de wijkverpleegkundige die tijdens WO II er zelf mee heeft gewerkt. De glazen bovenkant kan woorden opgetild en vastgezet; het ventilatierooster is buiten beeld, maar het bevindt zich aan de zijkant.

Insigne Wet Ziekenverpleging

In 1921 trad de Wet Ziekenverpleging in werking; wie het diploma haalde kreeg dit insigne, met alleen het zilverkleurige kruis er op: dat stond voor ziekenverpleging A.
De draagster van dit insigne heeft de opleiding ziekenverpleging A dus voltooid en er later nog drie aantekeningen bij behaald: de kraamaantekening (ooievaar), de kinderaantekening ( puntjes) en de wijkverpleging (hoekjes) .
Het insigne stamt uit 1966 en behoorde hoogstwaarschijnlijk toe aan een vrouw; mannen waren in die jaren nog zeldzaam in de kraam- en wijkverpleging.

Glazen borstkolf

Reg no 1163: geheel intacte glazen borstkolf ca 1920.
met rubber slang die aan een ballon kon worden bevestigd om de moedermelk af te kolven. Deze werd dan opgevangen in het glazen reservoir. De kolf en toebehoren bevinden zich in de originele verpakking.

Houten couveuse

reg. no 4957 Deze houten couveuse uit ca 1930 kon op twee manieren worden verwarmd; als de elektriciteit uitviel werd het element verwisseld voor een houder waarin kruiken werden geplaatst. De maker is dus zeer grondig te werk gegaan en heeft overal rekening mee gehouden. De couveuse staat op een onderstel en is voorzien van ventilatieroosters en een houder voor een bakje met vloeistof.