Verplegen in Indië aan het begin van de 20ste eeuw

Door bestuurslid Liesbeth Hesselink, Leiden.

Aan het begin van de 20e eeuw gingen de eerste Nederlandse verpleegsters totaal onvoorbereid naar Indië toe. Als we de eerste indrukken lezen van Barbara Lind, een zuster die op eigen verzoek ontslag nam uit het Wilhelmina Gasthuis (WG) in Amsterdam om zich door het Nederlandse Rode kruis te laten uitzenden naar Atjeh dan doemt de vraag op welke voorstelling zij – en dus ook andere zusters – gehad zal hebben van haar toekomstige arbeidsterrein. Ze vond het militair hospitaal in de hoofdstad van Atjeh (nu Banda Aceh toen Kota Radja) maar bar ongezellig. ‘Wat miste ik in ’t begin de gezellige zalen van het W.G., de tafels en tafeltjes met mooie planten, de wachtlamp met mooie lampenkap, de spreien, de nachtkastjes, ja, zelfs de stoelen!’1 Blijkbaar had zij zich geen voorstelling gemaakt – kunnen maken – van de situatie in een militair hospitaal en dan nog wel in Atjeh, waar toen nog steeds een oorlog woedde. Haar collega C.M.L. Anken vertelde in een ingezonden stuk dat hun werk in het ziekenhuis werd ‘gecombineerd met dat der hospitaalsoldaten, ruw, niet voldoend, dikwijls geheel ongeschoold personeel. Ik gaf mijn gevoelen hierover schriftelijk te kennen aan de president van het “Ind. Rode Kruis”, doch dit bleef onbeantwoord.’

Continue reading Verplegen in Indië aan het begin van de 20ste eeuw

WEGWERKZAAMHEDEN HINDEREN HET OV NAAR SHVB

Het kleine lokale busje 149, wat normaal gesproken bij de Domineesweg aansluiting geeft op bus 140 van en naar station Lelystad, heeft nog steeds een andere route. Wegens wegwerkzaamheden stopt het niet vlakbij het Foksdiep. Het is daardoor minder goed mogelijk SHVB per bus en voet te bereiken.

OV reizigers kunnen een spontaan bezoek beter uitstellen tot na 31 december.
Bezoekers met een afspraak kunnen naar SHVB bellen (06-57395653) om aan de Domineesweg te worden afgehaald.

Het Bestuur.

Zusters op Pastoe meubelen. Wie weet meer over deze foto?

Deze foto komt bij de firma Pastoe in Houten vandaan. Wij denken dat het verpleegsters zijn in een nieuwe zusterflat van ofwel een groot ziekenhuis ofwel een grote inrichting.
Volgens Pastoe is het een foto uit 1958, maar welke fotograaf hem gemaakt heeft weten ze niet.

Wie kent de fotograaf die dit type foto’s maakte? Wie herkent de zaal, zichzelf of haar hoofdzuster op deze foto?
Reacties graag sturen naar shvb@verpleegkundigerfgoed.nl.

Andere Tijden special: Ode aan de Zorg

“Honderd jaar geleden (en nog ver daarna) was het een roeping: verpleegster worden. Tegenwoordig is het een beroep: met opleidingen, diploma’s en specialisaties. Andere Tijden duikt in een lange beeldspecial in de geschiedenis van de verpleegster. Rust, reinheid en regelmaat hebben plaatsgemaakt voor heisa, herrie en hectiek. Ode aan de verpleegster (m/v): van Florence Nightingale halverwege de 19e eeuw tot de actiegroep Witte Woede, die eind jaren 80 van de 20e eeuw de noodklok luidde. ”

Andere Tijden special: Ode aan de Zorg, zondag 10 mei 2020. Bekijk de aankondiging op de ntr website.

Ja zuster!

“Eindelijk staat de verpleegkundige weer waar deze hoort: op een voetstuk. In de loop der tijd hebben zowel het imago en de status van verpleegkundigen als hun uniform verschillende gedaanten gekend. Een terugblik.”

We schreven al over het artikel van Cécile Narinx, het is te lezen op de website van de Volkskrant.

Oproep aan verpleegkundigen om CORONA verhalen te delen

Beste verpleegkundige bezoekers van deze website,

We leven in een roerige tijd. De COVID-19 crisis is een ijkpunt in de Nederlandse geschiedenis. Het Historisch College FNI, het online museum voor verpleging en verzorging, wil er voor zorgen dat de cruciale rol die verpleegkundigen en verzorgenden in deze crisis spelen, goed wordt gedocumenteerd. Ons doel: een georganiseerd en zo compleet mogelijk archief, dat toegankelijk is voor toekomstig onderzoek, zodat verpleegkundigen en verzorgenden de plek in de geschiedenis krijgen die zij verdienen.

Jullie stem is daarbij cruciaal. Het Historisch College FNI doet daarom een oproep aan verpleegkundigen en verzorgenden hun ervaringen, eventueel in de vorm van foto- video- of geluidsmateriaal, te delen op fni.nl/covid-19-verhalenbank. Ook suggesties voor objecten die niet mogen missen in onze collectie zijn welkom. Het insturen kan onder je eigen naam of anoniem, een account aanmaken is niet nodig.

Voor meer informatie kunnen jullie mailen met fni@venvn.nl of bellen met Hugo Schalkwijk, adviseur Historisch College FNI, op 06-57889253.

Handen uit de Mouwen

Naar aanleiding van de publicatie door Cécile Narinx in De Volkskrant op woensdag 22 april 2020 over het verpleegkundig uniform door de tijd heen:

Het boek Handen uit de Mouwen is te bestellen door een email te sturen naar shvb@verpleegkundigerfgoed.nl. Vermeld duidelijk hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen en op welk adres. De bestelling wordt u toegestuurd  na uw betaling van € 15 per boek (inclusief verzendkosten) op rekeningnummer NL54INGB0005252180 ten name van Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit onder vermelding van ‘uniformenboek’.

NB: Het boek is in 2014 verschenen; daarom verkoopt SHVB het nu voor een lagere dan de oorspronkelijke vraagprijs.