De Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit

De SHVB is een kenniscentrum op het gebied van de historische ontwikkeling van de verpleegkunde in Nederland. De stichting beheert in haar collectiecentrum een unieke verzameling objecten uit de rijke historie van de verpleegkunde.

Visie

De zorg is een belangrijk (politiek) thema in het publieke debat in Nederland. De inrichting van de zorg en de kosten ervan zijn bijna dagelijks terugkerende onderwerpen in de media. Voor een goed begrip van een amorf concept als ‘zorg’ is kennis van de geschiedenis ervan belangrijk. Onderdeel van de zorg is de verpleegkundige zorg.

De SHVB draagt bij aan de profilering van de zorg door het toegankelijk maken van de materiele en immateriële aspecten van de verpleegkunde.

Missie van SHVB

De SHVB stelt zich tot doel om:

 • initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een genuanceerd en positieve beeld van de verpleegkundige zorg
 • inzicht te verschaffen in de reikwijdte en kwaliteit van het werkterrein
 • bij te dragen aan kennisontwikkeling op het gebied van de verpleegkunde
 • te belichten dat vrouwen een belangrijke bijdrage hebben geleverd (èn leveren) aan de ontwikkeling van de verpleegkundige zorg
 • een historische verzameling te beheren en die toegankelijk te maken als een belangrijke bron voor informatie over de (technische) ontwikkeling van de verpleegkunde
 • samen te werken met relevante partijen in het veld

Doelgroepen SHVB

De SHVB richt zich in haar uitingen op:

 • Werkzame verpleegkundigen en verzorgenden
 • Voormalige verpleegkundigen en verzorgenden
 • Zorgprofessionals als medici en paramedici
 • Docenten verpleegkunde en/of verzorging
 • Studenten verpleegkunde, technische geneeskunde, medische technologie, geneeskunde
 • Een algemeen publiek van 55+
 • Onderzoekers
 • Historici
 • Musea
 • Cultuurwetenschappers
 • Leveranciers van verpleegkundige materialen

Natuurlijke samenwerkingspartners SHVB

 • Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG)
 • Stichting Centrum voor Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME)
 • Historisch College FNI, Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
 • European Association for the History of Nursing (EAHN)
 • Canon Verpleegkunde

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Prof. dr. Petrie Roodbol, voorzitter
Dr. Cecile aan de Stegge, secretaris
Menno Nieuwenhuize, penningmeester
Dr. Liesbeth Hesselink, lid
Drs. Frank Bergevoet MA, lid

Collectie

Mevrouw M.A.J.M. Jaspars, adviseur behoud en beheer van de collectie

Financiën

De inkomsten van SHVB bestaan uit donaties van fondsen en particulieren, vergoeding bij uitleen van objecten en uit bijdragen voor rondleidingen aan bezoekers en groepen.

Belangrijk is dat SHVB blijvend financieel gesteund gaat worden om het verpleegkundig erfgoed te behouden. Uw steun hierbij wordt van harte gewaardeerd.

KvK Leiden 41167202
RSIN 8038.84.138
IBAN: NL54INGB0005252180

SHVB heeft een ANBI status

ANBI formulier Algemene gegevens SHVB per 27 juni 2021 (PDF 5 MB)
Jaarverslag-SHVB2023
SHVB – Jaarrekening 2022

Werkwijze en vrijwilligers

De registratie van de collectie geschiedt volgens internatio­nale museale richtlijnen van Chenhall.

Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers van wie een groot aantal een verpleegkundige achtergrond heeft.

Beleidsplan

SHVB beleidsplan 2017-2020

Samenwerkingspartners
Archieven

Alle aanwezige archieven bij het Trefpunt Medisch Erfgoed op Urk, Nieuw land Erfgoed (Flevoland), Archief Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Archief Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Stadsarchief Amsterdam, Archief Beeld en Geluid, Katholiek Documentatie Centrum en Centrum voor Protestantisme.

Verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis, Commissie Geschiedenis van de Verpleegkunde binnen de NVMG, Vereniging voor Vrouwen – en Gendergeschiedenis, Nederlandse Kostuum Vereniging, V&VN opleiders.

Contacten met verwante organisaties

SHVB is lid van de Nederlandse Museumvereniging.
Ook heeft SHVB regelmatig contact met het netwerk van Flevolandse musea:
Erfgoedpark Batavialand,
Museum Het Oude Raadhuis Urk,
Museum Nagele,
Museum Schokland,
Veiligheidsmuseum PIT.

Het Open Depot is gevestigd in Urk, onze buren zijn:

Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis
Trefpunt Medische Geschiedenis
Collectie Farmaceutisch Erfgoed