Doelstelling

De Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit verzamelt, selecteert, registreert en beheert voorwerpen, boeken en ander historisch verpleegkundig materiaal en maakt deze toegankelijk. Dit draagt bij aan de bevordering van de kennis van de geschiedenis van de verpleegkunde.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Prof. dr. Petrie Roodbol, voorzitter,
Dr. Cecile aan de Stegge, secretaris,
Mr. Henk Treure, penningmeester
Ida van Deth-Ruys, lid (tevens collectiebeheerder)
Dr. Liesbeth Hesselink, lid
Drs. Frank Bergevoet MA, lid

Collectie

Mevrouw M.A.J.M. Jaspars, adviseur behoud en beheer van de collectie

Financiën

De inkomsten van SHVB bestaan uit donaties van fondsen en particulieren, vergoeding bij uitleen van objecten en uit bijdragen voor rondleidingen aan bezoekers en groepen.

Belangrijk is dat SHVB blijvend financieel gesteund gaat worden om het verpleegkundig erfgoed te behouden. Uw steun hierbij wordt van harte gewaardeerd.

SHVB heeft een ANBI status.

KvK Leiden 41167202
RSIN 8038.84.138
IBAN: NL54INGB0005252180

Werkwijze en vrijwilligers

De registratie van de collectie geschiedt volgens internatio­nale museale richtlijnen van Chenhall.

Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers van wie een groot aantal een verpleegkundige achtergrond heeft.

Beleidsplan

SHVB beleidsplan 2017-2020

Samenwerkingspartners
Archieven

Alle aanwezige archieven bij het Trefpunt Medisch Erfgoed op Urk, Nieuw land Erfgoed (Flevoland), Archief Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Archief Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Stadsarchief Amsterdam, Archief Beeld en Geluid, Katholiek Documentatie Centrum en Centrum voor Protestantisme.

Verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis, Commissie Geschiedenis van de Verpleegkunde binnen de NVMG, Vereniging voor Vrouwen – en Gendergeschiedenis, Nederlandse Kostuum Vereniging, V&VN opleiders.

Contacten met verwante organisaties

SHVB is lid van de Nederlandse Museumvereniging.
Ook heeft SHVB regelmatig contact met het netwerk van Flevolandse musea:
Erfgoedpark Batavialand,
Museum Het Oude Raadhuis Urk,
Museum Nagele,
Museum Schokland,
Veiligheidsmuseum PIT.

Het Open Depot is gevestigd in Urk, onze buren zijn:

Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis
Trefpunt Medische Geschiedenis
Collectie Farmaceutisch Erfgoed