Handen uit de Mouwen

Naar aanleiding van de publicatie door Cécile Narinx in De Volkskrant op woensdag 22 april 2020 over het verpleegkundig uniform door de tijd heen:

Het boek Handen uit de Mouwen is te bestellen door een email te sturen naar shvb@verpleegkundigerfgoed.nl. Vermeld duidelijk hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen en op welk adres. De bestelling wordt u toegestuurd  na uw betaling van € 15 per boek (inclusief verzendkosten) op rekeningnummer NL54INGB0005252180 ten name van Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit onder vermelding van ‘uniformenboek’.

NB: Het boek is in 2014 verschenen; daarom verkoopt SHVB het nu voor een lagere dan de oorspronkelijke vraagprijs.