Houten couveuse met gordijnen

Reg no 1836 Houten couveuse met gordijnen; deze beschermden de vroeggeboren baby tegen overmatige prikkels; het ging niet zozeer om de privacy . De couveuse werd verwarmd door koperen kruiken en is aan SHVB geschonken door de wijkverpleegkundige die tijdens WO II er zelf mee heeft gewerkt. De glazen bovenkant kan woorden opgetild en vastgezet; het ventilatierooster is buiten beeld, maar het bevindt zich aan de zijkant.