Ja zuster!

“Eindelijk staat de verpleegkundige weer waar deze hoort: op een voetstuk. In de loop der tijd hebben zowel het imago en de status van verpleegkundigen als hun uniform verschillende gedaanten gekend. Een terugblik.”

We schreven al over het artikel van C├ęcile Narinx, het is te lezen op de website van de Volkskrant.