Insigne Ned. Bond voor Ziekenverpleging

De Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging werd in 1892 opgericht.
Deze bond verzorgde tot 1921 de opleiding tot pleegzuster.
De titel ‘pleegzuster’ werd na 1921