Verpleegstersuniform ca. 1930

Verpleegstersuniform van keizers- of verpleegsterslinnen uit ca 1930. Het uniform valt tot op de voeten en de lange mouwen dienden bij ‘vieze werkjes’ te worden opgerold. Het materiaal keizerslinnen werd algemeen gedragen tussen ca 1920 en 1960, zij het dat de sleep en de lange mouwen werden afgeschaft aan het eind van de jaren ’30 van de 20ste eeuw. Reg no 7112

Adopteer dit oorspronkelijke uniform voor € 75,-