We zijn op zoek naar een assistent collectie beheerder

De Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB) verzamelt, selecteert, registreert en beheert voorwerpen, boeken en ander historisch verpleegkundig materiaal en maakt deze toegankelijk.

Haar collectie is ondergebracht bij ’t Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk, een kennis-, documentatie- en erfgoedcentrum dat fungeert als platform voor het niet-universitaire onderzoek van de geschiedenis van de geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, farmacie, tandheelkunde en de paramedische vakken.

Voor onze verpleegkundige collectie zijn wij op zoek naar een Assistent Hoofd Collectiebeheer tevens Conservator (vrijwilliger).

Doel van de functie: Assisteren bij het beheer en vertegenwoordigen  van de Verpleegkundig Historische Collectie.

Kernactiviteiten: assisteren bij

 • bewaken van de fysieke toestand van de bestaande collectie met in acht name van de klimatologische omstandigheden en de veiligheid.
 • uitleen van de collectie voor uiteenlopende doeleinden waaronder exposities, onderzoek, film en theater.
 • beheer, behoud, vorming en registratie/documentatie van de collectie.
 • zorgen voor actuele identificatie, registratie en documentatie van de voorwerpen.
 • voorbereiden en begeleiden van evt. restauratiewerkzaamheden.
 • beoordelen van beschikbare/aangeboden materialen
 • bijdragen aan collectievorming van nieuwe objecten.
 • vertegenwoordigen van de collectie voor een breed publiek van geïnteresseerden (van leken tot historici) en het breed onder de aandacht brengen
 • aansturen van het team van vrijwilligers (inclusief zorgdragen voor inwerken, juiste scholing, roostering en overleg).
 • onderhouden van contacten met collega’s collectiebeheerders in het Trefpunt.
 • onderhouden van contacten met het bestuur van de SHVB.

Competenties:

Wij zoeken iemand die zeer ervaren is in de algemene ziekenverpleging dan wel het doceren daarover en dit kan uitdragen (representatie). Andere belangrijke competenties zijn plannen en organiseren, creativiteit en samenwerken

Het depot is een dag per week open waarvan elke 2e woensdag en 4e dinsdag v.d. maand voor publiek van 11.00-14.00.

De totale tijdsbesteding wordt ingeschat op ca 10 uur per week. Reiskosten worden vergoed.

Informatie bij de voorzitter van het Bestuur Petrieroodbol@gmail.com of bij het Hoofd Collectiebeheer shvb@verpleegkundigerfgoed.nl