Inzegeningspeld uit 1912

Inzegeningspeld uit 1912 werd uitgereikt aan ingezegende diakonessen in Diakonessen Inrichting Bronovo te Den Haag. De letters DV staan voor ‘Dienstmaagd des Heeren’

Adopteer deze betekenisvolle speld voor € 75,-

Speld ziekenverpleging A

Speld ziekenverpleging A van de Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging welke In 1893 werd opgericht; hier kon men na een opleiding van een jaar een diploma behalen waarbij deze speld behoorde. Na 1921, toen de Wet op de Ziekenverpleging werd aangenomen, mocht men deze speld blijven dragen.

Adopteer deze speld voor € 50-

Insigne ziekenverpleging A

De draagster van dit insigne heeft de opleiding ziekenverpleging A voltooid en later nog drie aantekeningen behaald: de kraamaantekening (ooievaar), de kinderaantekening( puntjes) en de wijkverpleging (hoekjes) . Het insigne stamt uit 1966 en behoorde hoogstwaarschijnlijk toe aan een vrouw; mannen waren zelden werkzaam in de kraam- en wijkverpleging.

Adopteer dit belangrijke insigne voor € 75,-

Insigne tweejarige opleiding tot kraamverzorgende

De tweejarige opleiding tot kraamverzorgende werd gegeven in provinciale kraamcentra in de jaren’50 van de 20ste eeuw. De kraamverzorgende verleende er niet alleen de zorg aan moeder en kind, zij verving ook de huisvrouw.

Adopteer dit insigne voor € 75.

Glazen borstkolf

Geheel intacte glazen borstkolf ca 1920.
met rubber slang die aan een ballon kon worden bevestigd om de moedermelk af te kolven. Deze werd dan opgevangen in het glazen reservoir. De kolf en toebehoren bevinden zich in de originele verpakking.

Reg no 1163

Adopteer deze borstkolf voor € 75

Koperen buikkruik

Koperen buikkruik om peristaltiek op gang te brengen. Vóór WO II in Duitsland vervaardigd en als merk geregistreerd.

Adopteer dit bijzondere object voor € 50

Drinkschuitjes

Twee modellen drinkschuitje van Regout aardewerk plus een zogenaamd ‘ ideaaltje ’, ca 1920

Adopteer dit drietal voor € 50-

Wit benen kruis

De eerste opleiding voor ziekenverpleging werd in Nederland vanaf 1875 verzorgd door de vereniging het Witte Kruis. De opleiding duurde een jaar en de geslaagden kregen een wit benen kruis. In 1921 maakte de Wet op de Ziekenverpleging een eind aan deze opleiding maar degenen die deze speld hadden verdiend mochten hem blijven dragen.

Adopteer dit vroege bewijs van bekwaamheid voor € 50-