Het Witte Kruis (0887)

In 1875 werd de eerste kruisvereniging opgericht: Het Witte Kruis. Hier werd een opleiding voor verpleegsters en verplegers gegeven, die een jaar duurde. Het bijbehorende insigne was een wit benen kruis. Aan dit insigne is een ooievaar bevestigd; dat betekent dat de draagster ook een kraamaantekening had behaald.

Insigne Wet Ziekenverpleging

In 1921 werd de Wet Ziekenverpleging aangenomen. De wet trad in werking in 1924 en bood titelbescherming en bescherming van het diploma van de verpleegsters en verplegers. Het getoonde insigne werd uitgereikt tussen 1924 en 1967. A-diploma + kraam-, kinder- en wijkaantekening

Insigne Ned. Bond voor Ziekenverpleging

De Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging werd in 1892 opgericht.
Deze bond verzorgde tot 1921 de opleiding tot pleegzuster.
De titel ‘pleegzuster’ werd na 1921

Bed met popje in tractie

Tot in de jaren ’70 van de 20ste eeuw werd bij botbreuken ‘tractie ’uitgevoerd. De gebroken botstukken werden met behulp van gewichten ten opzichte van elkaar in de juiste stand gebracht opdat ze ten opzichte van elkaar recht zouden groeien. Er waren ziekenhuizen met aparte ‘trauma- zalen; daar lagen – veelal jonge- mannen wekenlang in tractie. Zij waren absoluut niet ziek en verveelden zich kapot. Dat gaf aanleiding tot het tappen van schuine moppen maar ook tot veel humor onderling. Zo kon het mij gebeuren dat ik als jonge blom in uniform de traumazaal binnenliep en van achter in de zaal een schallende stem hoorde roepen: ‘Zuster, mag ik deze dans van u?’.

Luierdroger

Deze werden gebruikt in arme gezinnen thuis; wijkverpleegsters hebben ze zeker in afgelegen boerderijen en kleine arbeiderswoningen gezien .
Lang vóór de tijd van Centrale Verwarming, volautomatische wasmachines en pampers, moesten katoenen  luiers in de tobbe worden gewassen en daarna gedroogd. Zie dat laatste  maar eens voor elkaar te krijgen in kinderrijke, klein behuisde gezinnen!
In de koperen bak werden gloeiende kolen gelegd en op het platte bovenste deel werden de luiers neergelegd.
Meestal werd de luierdroger naast de kachel geplaatst om het drogen van de luiers te bevorderen.

Reg no 04147

Adopteer dit vindingrijke object voor € 100-