Verplegen in Indië aan het begin van de 20ste eeuw

Door bestuurslid Liesbeth Hesselink, Leiden.

Aan het begin van de 20e eeuw gingen de eerste Nederlandse verpleegsters totaal onvoorbereid naar Indië toe. Als we de eerste indrukken lezen van Barbara Lind, een zuster die op eigen verzoek ontslag nam uit het Wilhelmina Gasthuis (WG) in Amsterdam om zich door het Nederlandse Rode kruis te laten uitzenden naar Atjeh dan doemt de vraag op welke voorstelling zij – en dus ook andere zusters – gehad zal hebben van haar toekomstige arbeidsterrein. Ze vond het militair hospitaal in de hoofdstad van Atjeh (nu Banda Aceh toen Kota Radja) maar bar ongezellig. ‘Wat miste ik in ’t begin de gezellige zalen van het W.G., de tafels en tafeltjes met mooie planten, de wachtlamp met mooie lampenkap, de spreien, de nachtkastjes, ja, zelfs de stoelen!’1 Blijkbaar had zij zich geen voorstelling gemaakt – kunnen maken – van de situatie in een militair hospitaal en dan nog wel in Atjeh, waar toen nog steeds een oorlog woedde. Haar collega C.M.L. Anken vertelde in een ingezonden stuk dat hun werk in het ziekenhuis werd ‘gecombineerd met dat der hospitaalsoldaten, ruw, niet voldoend, dikwijls geheel ongeschoold personeel. Ik gaf mijn gevoelen hierover schriftelijk te kennen aan de president van het “Ind. Rode Kruis”, doch dit bleef onbeantwoord.’

Continue reading Verplegen in Indië aan het begin van de 20ste eeuw

Zusters op Pastoe meubelen. Wie weet meer over deze foto?

Deze foto komt bij de firma Pastoe in Houten vandaan. Wij denken dat het verpleegsters zijn in een nieuwe zusterflat van ofwel een groot ziekenhuis ofwel een grote inrichting.
Volgens Pastoe is het een foto uit 1958, maar welke fotograaf hem gemaakt heeft weten ze niet.

Wie kent de fotograaf die dit type foto’s maakte? Wie herkent de zaal, zichzelf of haar hoofdzuster op deze foto?
Reacties graag sturen naar shvb@verpleegkundigerfgoed.nl.

Andere Tijden special: Ode aan de Zorg

“Honderd jaar geleden (en nog ver daarna) was het een roeping: verpleegster worden. Tegenwoordig is het een beroep: met opleidingen, diploma’s en specialisaties. Andere Tijden duikt in een lange beeldspecial in de geschiedenis van de verpleegster. Rust, reinheid en regelmaat hebben plaatsgemaakt voor heisa, herrie en hectiek. Ode aan de verpleegster (m/v): van Florence Nightingale halverwege de 19e eeuw tot de actiegroep Witte Woede, die eind jaren 80 van de 20e eeuw de noodklok luidde. ”

Andere Tijden special: Ode aan de Zorg, zondag 10 mei 2020. Bekijk de aankondiging op de ntr website.

Ja zuster!

“Eindelijk staat de verpleegkundige weer waar deze hoort: op een voetstuk. In de loop der tijd hebben zowel het imago en de status van verpleegkundigen als hun uniform verschillende gedaanten gekend. Een terugblik.”

We schreven al over het artikel van Cécile Narinx, het is te lezen op de website van de Volkskrant.

Oproep aan verpleegkundigen om CORONA verhalen te delen

Beste verpleegkundige bezoekers van deze website,

We leven in een roerige tijd. De COVID-19 crisis is een ijkpunt in de Nederlandse geschiedenis. Het Historisch College FNI, het online museum voor verpleging en verzorging, wil er voor zorgen dat de cruciale rol die verpleegkundigen en verzorgenden in deze crisis spelen, goed wordt gedocumenteerd. Ons doel: een georganiseerd en zo compleet mogelijk archief, dat toegankelijk is voor toekomstig onderzoek, zodat verpleegkundigen en verzorgenden de plek in de geschiedenis krijgen die zij verdienen.

Jullie stem is daarbij cruciaal. Het Historisch College FNI doet daarom een oproep aan verpleegkundigen en verzorgenden hun ervaringen, eventueel in de vorm van foto- video- of geluidsmateriaal, te delen op fni.nl/covid-19-verhalenbank. Ook suggesties voor objecten die niet mogen missen in onze collectie zijn welkom. Het insturen kan onder je eigen naam of anoniem, een account aanmaken is niet nodig.

Voor meer informatie kunnen jullie mailen met fni@venvn.nl of bellen met Hugo Schalkwijk, adviseur Historisch College FNI, op 06-57889253.

Handen uit de Mouwen

Naar aanleiding van de publicatie door Cécile Narinx in De Volkskrant op woensdag 22 april 2020 over het verpleegkundig uniform door de tijd heen:

Het boek Handen uit de Mouwen is te bestellen door een email te sturen naar shvb@verpleegkundigerfgoed.nl. Vermeld duidelijk hoeveel exemplaren u wenst te ontvangen en op welk adres. De bestelling wordt u toegestuurd  na uw betaling van € 15 per boek (inclusief verzendkosten) op rekeningnummer NL54INGB0005252180 ten name van Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit onder vermelding van ‘uniformenboek’.

NB: Het boek is in 2014 verschenen; daarom verkoopt SHVB het nu voor een lagere dan de oorspronkelijke vraagprijs.

VERHALENDAG over neonatologie, babyvoeding en meten in de couveuse

Op 24 oktober 2019 waren 14 mensen aanwezig op de verhalendag over neonatologie, babyvoeding, en het meten in de couveuse. Oorspronkelijk was gedacht aan een symposium met een grotere opkomst. Nu zich een handjevol zeer deskundige geïnteresseerden had aangemeld, is gekozen om het symposium in een andere vorm door te laten gaan. De inleidingen door Petrie Roodbol (voorzitter SHVB) , Loes Schultz (Catharina Schrader Stichting) en Timothy Singowikromo (Create4Care project van het Erasmus MC) werden door de aanwezigen aangevuld met verhalen van vroeger en nu. Regelmatig werd gewezen op een voorwerp uit de collectie van het SHVB.

Continue reading VERHALENDAG over neonatologie, babyvoeding en meten in de couveuse

Verslag congres Florence 2020: Florence Nightingale (1820-1910)

Tweehonderd jaar geleden, op 12 mei 1820, werd Florence Nightingale te Florence geboren; dit verklaart haar voornaam. Ter ere van deze pionier van de verpleegkunde riep de WHO 2020 uit tot het ‘jaar van de verpleegkundige en de vroedvrouw’ en organiseerde de EAHN (European Association for the History of Nursing) van 13 tot 15 februari 2020 een congres in haar geboorteplaats Florence, met mogelijkheid tot bezichtiging van haar villa. Drie bestuursleden (Petrie Roodbol, Cecile aan de Stegge en Liesbeth Hesselink) woonden dit congres bij om SHVB in dit internationale gezelschap te presenteren. Tijdens de jaarvergadering van de EAHN en tijdens alle lezingen die ze individueel of samen bezochten, deelden ze een Engelstalige brochure uit die een mooi beeld geeft van de collectie. Ze kregen daar veel complimenten voor, maar ook een uitnodiging van verpleegkundigen uit Warschau (universitaire docenten die ook de Poolse beroepsvereniging representeren) om hún collectie te komen bezichtigen! Dat zou interessant kunnen zijn als het leidt tot uitwisseling met een collega-instelling. Bijzonder was ook dat prof. dr. Karen Nolte, directeur van het Instituut voor Medische Geschiedenis en Ethiek aan de Universiteit van Heidelberg, in haar slotpresentatie van zaterdag 15 februari over het symbolische belang van bepaalde objecten voor de geschiedenis van de verpleegkunde, een van de SHVB lampen van Florence Nightingale toonde, met vermelding van de herkomst.

Continue reading Verslag congres Florence 2020: Florence Nightingale (1820-1910)

SAVE THE DATE: 7 oktober 2020

Schrijf deze datum vast op in de agenda!! Op woensdagmiddag 7 oktober is het weer tijd voor het vijfde jaarlijkse Nightingale Symposium. We zullen in het tweehonderdste geboortejaar van Florence Nightingale stilstaan bij haar werk, en haar invloed op de verpleegkunde binnen en buiten Europa. Het symposium is dit jaar voor het eerst een samenwerking tussen het Historisch College V&VN en Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (en Trefpunt Medische Geschiedenis) te Urk en vindt plaats op de nieuwe locatie van V&VN.