Het Witte Kruis (0887)

In 1875 werd de eerste kruisvereniging opgericht: Het Witte Kruis. Hier werd een opleiding voor verpleegsters en verplegers gegeven, die een jaar duurde. Het bijbehorende insigne was een wit benen kruis. Aan dit insigne is een ooievaar bevestigd; dat betekent dat de draagster ook een kraamaantekening had behaald.

Insigne Wet Ziekenverpleging

In 1921 werd de Wet Ziekenverpleging aangenomen. De wet trad in werking in 1924 en bood titelbescherming en bescherming van het diploma van de verpleegsters en verplegers. Het getoonde insigne werd uitgereikt tussen 1924 en 1967. A-diploma + kraam-, kinder- en wijkaantekening

Insigne Ned. Bond voor Ziekenverpleging

De Nederlandse Bond voor Ziekenverpleging werd in 1892 opgericht.
Deze bond verzorgde tot 1921 de opleiding tot pleegzuster.
De titel ‘pleegzuster’ werd na 1921